Nevro Lingvistisk Programmering er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer.


«Bruksanvisning til hjernen»

Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og berøring.
Lingvistisk - fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord gir resonans.

Programmering - fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

 

NLP-basert Coaching er effektivt og allerede etter få ganger kan vi løse problemer som
klienten har vært plaget med i mange år. NLP-basert coaching kan brukes til alle utfordringer i livet.
Enten det dreier seg om personlig utvikling, karriereforandring,
takling av hverdags-utfordringer eller store endringer i livet.

 

 

Menneskets potensial er enormt

Utgangspunktet for all coaching er at alle har de ressursene som skal til for å nå sine mål.
Det er mye krutt i å få kartlagt mål og få avdekket hvor du står.

NLP-Coaching vil inspirere deg til å følge dine drømmer og ta ansvar for din egen livskvalitet.
Nøklene til dette ligger i bevissthet om hvordan du tenker, i tankens kraft, i å sette mål, i riktig kosthold, fysisk aktivitet, å sette grenser for deg selv og å finne flere måter å nyte livet på!

 

For deg som vil ha mer ut av hverdagen og livet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innstilling »

"Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det"
Arne Næss

Hemmeligheten »

"Hemmeligheten til suksess er å lære hvordan du kan bruke smerte og glede i stedet for å la smerte og glede bruke deg. Hvis du gjør det, har du kontroll over livet ditt.
Hvis du ikke gjør det, kontrollerer livet deg"

Anthony Robbins